Tuesday, January 12, 2010

May 10, 2010 Elections Guidelines


Comelec General Instructions for the May 10, 2010 Elections

3 comments:

Mayor Ramon Guico said...

Well, thanks for sharing this infos. I am well informed. This post must be seen by many. Keep posting!


-pia-

Anonymous said...

Alang Sa Kasayuran Sa Tanan,

Niabot sa akong panimoot nga kadaghanan sa mga dumodoong sa Cagayan de Oro, nagakinabuhi nga murag sila dili mga dayo. Ingon sa mga dumodoong, ang mga opesyal daw ang naggahin kanila ug tungod para magpuyo nga hapsay sa Cagayan de Oro. Akong ginalauman nga ang mga pulong nga gibuhian sa mga dayo, dili tinood, kay kung mao man, masuko gayud ako sa mga nidaog nga opisyal sa pag-atiman nila niining mga dumodoong. Tinood kaha ang ilang gipanayon? Kung dili man kini tinood, akong ginahangyo sa mga opisyal sa lugar nga pangitaon ug pahawaon kining mga tawhanan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Kung walay kalihokan nga mahitabo sukwahi sa mga dumodoong, kini nagpamatood lang nga ginapaburan sa mga taong naa sa posisyon ang ilang mga kalihukan.

Ang unang dumodoong nga gikan sa Amerika ginganlan ug Gordon B. Elletson. Si Gordon Elletson nag-angkon nga siya nagapang-abuso ug mga dalaga ug nag-angkon nga siya naay sakit sa paghunahuna. Dilikado kaayo kini nga tao sa mga nagapuyo sa Cagayan de Oro. Niaging tuig, si Gordon Elletson ang niatake sa isa ka batang lalaki nga ginganlan ug Xavier Madlangbayan sa outreach program sa US Embassy didto sa Pryce Plaza Hotel, cagayan de Oro. Tungod niini, gikasuhan si Gordo sa pag-abusar, apan kini wala makapungong sa iyang pag-gawas ug pag-uli, apil pa ang pagpakalat mahitungod sa iyang trabaho kadungan sa pagtawag sa lolo sa bata nga si Dr. Severino Madlangbayan ug unggoy nga gakaon ug saging. Gidimanda sa pamilya ni Madkangbayan ang dayo apan wala sila makapakita ug ebidensiya. Sa akong nahibaloan, nagapangita ang doktor ug paagi para maabrihan pag usab ang kaso. Wala pa nakuntinto si Gordon elletson, iyang gipakalat ang mga hulagway sa mga batang babae nga nakasuot lamang ug bra, uban pa ang mahitungod sa iyang pagkaligo kauban ang mga batang babae ug ginabayaran kini niya matag adlaw. Makalagot kaayo kini nga balita labi pa kay sa ginaingon ni Gordon nga gina-proteksiyonan siya ni Congressman Rufus Rodriguez gikan sa ikaduhang distrito sa Cagayan de Oro.

Ang ikaduha nga dumodoong gikan sa Bretanya nga ginganlan ug Michael Mountstephen. Iyang gihugawan ang maayong pangalan sa Cagayan de Oro. Ang dumodoong nanag-iya ug isa ka kasa nga ang pangita mao ang pagpamaligya sa mga batang babae sa Cagayan de Oro. Ang dautang dumodoong nabuhi sa iyang pag-abusar sa mga babae ug kini iyang giangkon sa mga pag-tipon tipon sa internet. Gawas sa pag-gamit sa mga batang babae para maka kuwarta, gigamit pud niya ang Department of Tourism sa Pilipinas para mabaligya ang ilang mga serbisyo sa www.spooks.com. Gisulatan namo ang direktor sa DOT 10 pimaagi sa e-mail nga nagkanayon mahitungod sa mao nga kasa nga dili rehistrado sa DOT 10 ug bisan kanus-a dili mahitabo nga marehistro kini. Apan, padayon gihapon sa pagpakalat si Michael Mountdtephen mahitungod sa iyang binuhatan. Ang nakadugang gubot pa niini ang pangsulti ni Michael nga ang mayor sa ciudad ug uban pang naa sa posisyon ang magkauban nga naga suporta kaniya sa Cagayan de Oro City.

Tinood kaha ang ginakanayon niiining mga dumodoong? Ang gahum ba nga gihatag sa katawhan para mahimutang sa maayo nga posisyon ang ubang pulitiko gigamit lang niya para suportahan ang pagpang-abuso sa mga batan-on, pagsuportan sa mga dautang tao gikan sa gawas sa nasud? Akong ginalaoman nga kini dili tinood ug mao man kini mahimong hamon sa mga naa sa lingkuranan nga mahatagan ug pagtagad. Pinaagi niini, maipakita sa katawhan nga ang mga sama anang butanga dili kinahanglan mahitabo sa ciudad. Kini isa lang ka panawagan ug hinaot nga mahatagan kini ug pagtagad sa labing madali nga panahon para atong makita ang hustisya.

Para sa dugang pang mga detalye mahitungod niining mga dumodoong, mahimo ninyong makita ang mga ebidensiya nga natigom sa http://sexpatswallofshame.blogspot.com/. Dinhi inyong masaksihan ang kadautan nga among gipangbutyag ug hinaot nga kini mahatagan ug pagtagad.

Matinud-Anon,

Steven

Weddings said...

Salamat sa pag post ani. Nangita ko ani.